Het Baken is......

Welkom op onze website

We hopen dat we u hiermee een goede indruk kunnen geven van onze school. Het Baken kenmerkt zich door een grote mate van zorg voor onze leerlingen. Die zorg is op de eerste plaats gelegen in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook het welbevinden en de zelfstandigheid van de kinderen vinden we erg belangrijk.

De Schoolgids geeft inhoudelijk veel informatie over doelstellingen en uitgangspunten van ons onderwijs. Tweewekelijks verschijnt de informatiebrief “Het Bakenpraatje” om ouders op de hoogte te houden van alle activiteiten. Via de website wordt een indruk gegeven van allerlei gebeurtenissen door middel van foto’s of filmpjes, zodat de ervaringen van de kinderen ook door ouders gedeeld kunnen worden.
U blijft op de hoogte als u ons volgt op Facebook.

Als bezoeker willen we u graag een digitale rondleiding geven om u deelgenoot te laten zijn van de zorg die het team van “Het Baken”  onze leerlingen en hun ouders biedt.

Mocht een en ander aanleiding geven voor verdere informatie, dan zijn we graag bereid u mondeling toelichting te verschaffen. Tevens nodigen we u van harte uit een afspraak te maken om een goede indruk te krijgen van onze school in bedrijf.

De directie